Місцеві ради

31 07 2013,15:40 | Регуляторна діяльність Первомайської сільської ради

Первомайська сільська РАДА
шостого СКЛИКАННЯ
сорок ДЕВЯТА  СЕСІЯ
 
РІШЕННЯ
 
«29» липня 2013 р.                                                                                                                                                                                                             № 49/1
с. Первомайськ
 
Про необхідність затвердження плану діяльності Первомайської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік
 
З метою впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі села шляхом обмеження продажу у встановлений час, недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям віком до 18 років, зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення села та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю, керуючись ст.ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 та пунктом 44 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вирішила:
 
1. Розпочати процедуру затвердження рішення «Про деякі обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива на території Первомайської сільської ради».
2. Встановити, що рішення, яке зазначено пунктом 1 цього рішення, має ознаки регуляторного акта.
3. Покласти повноваження щодо складання відповідних документів для затвердження цього регуляторного акта на виконавчий апарат сільської ради.
 
 
Первомайський сільський голова                                           М.П. Кушнарьов
 
 
 
 
Первомайська сільська РАДА
шостого СКЛИКАННЯ
сорок ДЕВЯТА  СЕСІЯ
 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
«29» липня 2013 р.                                                                                                                                                                                                              № 49/2
с. Первомайськ
 
Про деякі обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території Первомайської сільської ради
 
Враховуючи багаточисельні звернення громадян, громадських організацій та релігійних громад, керуючись ст.ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 та пунктом 44 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 15-2, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» зі змінами і доповненнями, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв», пунктом 9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 зі змінами і доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», Первомайська сільська рада вирішила:
 
1. Заборонити роздрібну та гуртову торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території Первомайської сільської ради:
а) у приміщеннях закладів, де надаються послуги мережі Інтернет, комп’ютерних клубів, ігротек;
б) у місцях проведення масових громадських заходів із залученням значної кількості громадян, що організовуються на відкритих майданчиках (фестивалів, урочистих зібрань, мітингів, концертів та інше);
в) у приміщеннях закладів культури (музеях, бібліотеках, будинках культури, центрі культури та дозвілля, клубах, гуртках для дітей та інше);
г) на території закладів фізичної культури і спорту (стадіонах, дитячих майданчиках та інше);
д) з 20:00 до 08:00 кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.
 
 2. Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всіх суб'єктів підприємницької діяльності на території Первомайської сільської ради незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольним напоями, слабоалкогольними напоями та пивом.
 
3. Особливу увагу звернути на:
- абзац другий частини другої постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», в якому йдеться про те, що роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) магазинів споживчої кооперації, а також підприємства громадського харчування;
- абзац другий частини третьої постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», в якому йдеться про те, що працівники суб'єкта господарської діяльності, які безпосередньо здійснюють зберігання та продаж алкогольних напоїв, повинні мати спеціальну професійну освіту (підготовку): знати асортимент і якісні характеристики напоїв, ознаки браку, правила підготовки напоїв до продажу, принципи їх розміщення і викладення; правила зберігання та терміни реалізації напоїв; правила роботи з реєстраторами розрахункових операцій, порядок розрахунків з покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю і правила користування ними; правила санітарії і гігієни; правила техніки безпеки, правила пожежної безпеки тощо;
- статтю 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», в якій йдеться про те, що забороняється продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
4. Обмежити розміщення різного роду реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Первомайської сільської ради.
5. Суб'єктам господарювання встановити інформаційні таблички щодо обмеження реалізації алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом згідно з п.1 цього рішення.
6.Доручити виконавчому апарату Первомайської сільської ради забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації та мережі Інтернет.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської етики і діяльності, місцевого самоврядування, громадського правопорядку і захисту прав споживачів та Сватівський районний відділ ГУМВС України в Луганській області (дільничного інспектора).
8. Рекомендувати правоохоронним органам посилити роботу щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що вчиняють правопорушення, передбаченні статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
9. Рішення набирає чинності з «29»серпня 2013 року.
 
 
Первомайський сільський голова                                           М.П. Кушнарьов
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Первомайської сільської ради
«Про деякі обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території Первомайської сільської ради»
 
Опис проблеми
Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законом України від «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
Проте  проблема пияцтва та алкоголізму на території Первомайської сільської ради на теперішній час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.
До Первомайської сільської ради надходять звернення громадян, громадських організацій та депутатів щодо питання боротьби з алкоголізмом та наркоманією.
Через неврегульованість питань на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення, в тому числі підлітків, молоді, алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу на території Первомайської сільської ради цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання.
У цій ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій.
Це рішення покликане активізувати громаду Первомайської сільської ради на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням погодитись виконувати основні пункти нового документу. На деякий час можливий супротив з боку приватного бізнесу проти запропонованих обмежень, проте в подальшому вони цілком можуть бути застосовані на практиці.
 Цей проект регуляторного акта спрямований на вирішення зазначеної проблеми.
Цілі регулювання
Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є підставою вважати найраціональнішим, оскільки визначені проблеми не можуть бути розв’язані шляхом ринкових механізмів і потребують регулювання.
Цілями регулювання є:
- впорядкування продажу алкогольних напоїв на території Первомайської сільської ради шляхом обмеження продажу у встановлений час;
- недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям віком до 18 років;
- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я громадян на території Первомайської сільської ради та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю.
Механізми та заходи
Проект регуляторного акта буде опубліковано з метою одержання зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання, їх об`єднань, мешканців Первомайської сільської ради.
Реалізація  такого  регуляторного  акта  забезпечить  дотримання  єдиного прозорого  механізму щодо впорядкування  обігу  алкогольних  напоїв,  слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних  напоїв,  зменшить  вплив  алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.
Альтернативи
1. Збереження існуючого стану.
Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки  загострення ситуації зі вживання громадянами Первомайської сільської ради алкогольних напоїв особливо підлітками та молоддю потребує негайного впорядкування.
2. Заборона реалізації алкогольних напоїв на території Первомайської сільської ради.
Ця альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їх роботи, що викличе значний супротив з їх сторони, а також викличе невдоволення з боку мешканців Первомайської сільської ради.
3. Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі від 20.00 години до 08.00 години.
Реалізація  такого  регуляторного  акта  забезпечить  дотримання  єдиного прозорого  механізму щодо впорядкування  обігу  алкогольних  напоїв,  слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних  напоїв,  зменшить  вплив  алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:
- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;
- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб`єктів господарювання, підприємств у сфері профілактики та протидії проявам пияцтва і алкоголізму на території Первомайської сільської ради.
Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму  та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.
 
Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат
Сфера інтересів органу місцевого самоврядування.
В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.
Забезпечення дотримання громадського порядку.
Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.
В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців,  розширенню кола покупців;
Дотримання чинного законодавства України.
В и т р а т и: Втрати пов’язані із зменшенням продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів  з метою залучення широкого кола покупців.
Сфера інтересів населення Первомайської сільської ради.
В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я, формування нових ціннісних орієнтацій в різних сферах.
В и т р а т и: Незначні втрати часу при придбанні алкогольних напоїв, але не у разі комплексного придбання продуктів.
Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства України або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.
Показники результативності регуляторного акта
1.Позитивна динаміка випадків адміністративних правопорушень в сфері торгівлі алкогольними напоями на території Первомайської сільської ради.
2.Забезпечення дотримання громадського порядку.
3. Зменшення скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства.
 
 
Первомайський сільський голова                                  М.П. Кушнарьов    
 
 
 
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта
 
1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.
2.Періодичне відстеження проводиться 1 раз на три роки після повторного відстеження результативності.
3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться  статистичні дані, результати перевірок, тощо.
Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та мешканців Первомайської сільської ради приймаються з 09.00 годин до 15.00 годин з
«29» липня 2013 року до «29» серпня 2013 року письмово за адресою: 92643,
с. Первомайськ Сватівського району Луганської області, тел. 9-73-31.
 
 
 
Первомайський сільський голова                                           М.П. Кушнарьов
 
 
 
 
ПЛАН
діяльності Первомайської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік
 
№ з/п 1 Назва проекту регуляторного акта:       
«Про деякі обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива на території Первомайської сільської ради».
Цілі прийняття регуляторного акта:
Впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі села шляхом обмеження продажу у встановлений час. Недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям віком до 18 років. Зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення села та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю.
Строк підготовки проекту регуляторного акта:
ІІ-ІІІ квартал 2013 року.
Органи або підрозділи відповідальні за розроблення проекту регуляторного акта:
Виконавчий апарат Первомайської сільської ради.
 
Первомайський сільський голова                                           М.П. Кушнарьов