12 cічня 2022, 10:01

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів про формування нового складу громадської ради при Сватівській райдержадміністрації

Установчі збори з формування громадської ради при Сватівській районній державній адміністрації за участю представників  інститутів громадянського суспільства орієнтовно відбудуться 25 лютого 2022 року у приміщенні Сватівської районної ради.

 

Розпорядженням голови Сватівської райдержадміністрації від 07.12.2021 за № 287 при Сватівській районній державній адміністрації утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради у складі 6 осіб (розпорядження розміщено на офіційному вебсайті Сватівської райдержадміністрації).

 

Відповідно до Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

 

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у  мм. Києві та Севастополі держадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради НЕ МОЖУТЬ бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються документи, зразки яких представлені за посиланням http://surl.li/bcypz , яке можна скопіювати у пошуковий рядок вашого браузера.

Заяви та документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

 

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення, а саме до 27 січня 2022 року включно.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною групою щодня з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Сватове, майдан Злагоди, 25, каб. 303, електронна адреса orgviddilsvt@gmail.com

 

Контактні особи: Оксана Літвінова-Фень, голова ініціативної групи; Тетяна Попова, секретар ініціативної групи.

 

Телефон для довідок: (06471) 3-11-31