Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text

Закон України "Про державну службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Закон України "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF

Регламент Сватівської райдержадміністрації