Протоколи засідань

1. Протокол №2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів від 03.02.2022