Бюджет

За  підсумками січня - вересня  поточного  року до районного бюджету надійшло 236774,1 тис. грн. доходів, що становить 94,3% до планових показників, в тому числі  до загального фонду – 227438,1 тис. грн., або 94,3% до плану,  до спеціального фонду – 9336,0 тис. грн., 94,6% до плану.  У порівнянні  з показниками минулого  року надійшло доходів більше на 15082,3 тис. грн., або на 6,8 відсотка,  в тому числі  до загального фонду –  більше на 23929,3 тис. грн. та до спеціального фонду –  менше на 8847,0 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 51309,7 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 101,7 відсотка, або більше на 857,9 тис. грн. до затверджених  показників на  звітний період.

У порівнянні з  аналогічним періодом минулого року отримано більше податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду на 4330,1 тис. грн., або  на 9,2 відсотка.

У структурі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу має податок на  доходи  фізичних осіб – 51018,2 тис. грн. або 99,4 відсотка.  План надходжень  по податку на  доходи  фізичних осіб виконано на 101,7 відсотка, або отримано більше на 832,7 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та більше  на  4403,7 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), який сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ,  виконано  на 94,3 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 8772,7 тис. грн. при плані 9303,1 тис. грн. У порівнянні з  показниками минулого року до спеціального фонду отримано  доходів менше  на  1862,8 тис. грн.

З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотації в  суму 6113,7 тис. грн., що складає 100 відсотків до затвердженого плану, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я -  12027,0 тис. грн., що також складає 100 відсотків до затвердженого плану та  субвенцій  - 157787,7 тис. грн., або виконано на 91,5 відсотка до затверджених показників поточного періоду.

До спеціального фонду надійшли інші субвенції в сумі 563,3 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням внесених змін 567,6 тис. грн., що складає 99,2 відсотка.

Виконання по видатках за  9 місяців 2018 року склало 237629,7 тис. грн. (88,5 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду – 223603,5  тис. грн. (89,4 % до плану), спеціального фонду  – 14026,2 тис. грн. (76,8 % до плану).

 

У порівнянні з  аналогічним періодом минулого  року збільшені обсяги фінансування видатків як в цілому на 21395,4 тис. грн., або на  9,9%, так і по загальному фонду (27038,7 тис. грн. та 13,8% відповідно). Разом з тим зменшилося фінансування видатків спеціального фонду на  5643,3 тис. грн., або на  28,7%.

При цьому збільшено касові видатки (разом по загальному та спеціальному фондах) по всім галузям, за винятком  видатків на культуру та мистецтво, а саме: на освіту збільшено на 14813,4 тис. грн. (на 25,0%), на охорону здоров’я  - на 4545,4 тис. грн. (на 12,4%), на надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам  -  на 2511,8 тис. грн. (на 17,4%), на соціальний захист населення - на 1769,1 тис. грн. (на 1,9%), на  утримання  органів місцевого самоврядування – на 910,9 тис. грн. (на 41,9%), на  будівництво  - на 316,6 тис. грн. (на  45,3%), на фізичну культуру і спорт  – на 246,2 тис. грн. (на 19,1%), а також  видатки  на підтримку засобів масової інформації  - на 77,6 тис. грн., або на  25,4%.

Зменшились видатки на культуру та мистецтво – на 2446,0 тис. грн. або на 32,4%, у зв’язку  з віднесенням школи естетичного виховання дітей в поточному році до галузі освіти

По органам місцевого самоврядування (районна рада) план видатків на 9 місяців  2018 року з  урахуванням внесених змін склав 3580,8 тис. грн., касове виконання  - 3085,5  тис. грн. (86,2 відсотка до плану).

По установах освіти план видатків на 9 місяців 2018 року з  урахуванням внесених змін склав 84074,4 тис. грн., касове виконання  - 74116,2 тис. грн. (88,2 відсотка до плану ).

На охорону здоров’я план видатків з  урахуванням змін -  46106,8 тис. грн., касове виконання  - 41281,3 тис. грн. (89,5 відсотка до плану).

На соціальний захист населення  передбачалися видатки (з  урахуванням внесених змін)  в   розмірі  107515,2 тис. грн., касове виконання  - 93776,7 тис. грн. (87,2 відсотка до плану ).

На культуру і мистецтво передбачалися видатки  (з  урахуванням внесених змін)  в розмірі  5376,3 тис. грн., касове виконання  - 5107,0 тис. грн. (95,0 відсотків до плану).

По  засобах масової інформації план видатків на 9 місяців  2018 року склав 418,1 тис. грн., касове виконання  - 383,7 тис. грн. (91,8 відсотка).

На фізичну культуру і спорт  планувалися видатки на суму 1726,3 тис. грн., касове виконання  склало 1535,8 тис. грн. (89,0 відсотків).

На будівництво планувалось використати 2216,6 тис. грн., касове виконання  склало  1014,8 тис. грн. (45,8 відсотка до плану).

По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 39,5 відсотка, на освіту – 31,2 відсотка,   на охорону здоров’я  - 17,4 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам спрямовано  16935,3 тис. грн., або 7,1 відсотка від загальної суми видатків. Видатки  за іншими напрямками складають менше, ніж три відсотки  від загальної суми.

 

Начальник управління

фінансів райдержадміністрації                                                 М.В.Кодацький

 

 

Зі звітом можно ознайомитись за даним посиланням: 

 

       Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних  запитів  на  2019 рік

       Додатки до Інструкції з підготовки бюджетних  запитів  на  2019 рік

       ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік

       Наказ Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних  запитів на 2019 рік 

      Звіт про виконання Сватівського районного бюджету за  2018 рік        (exel звіт про виконання Сватівського районного бюджету за  2018 рік)

Звіт  про виконання Сватівського районного бюджету за 1 квартал 2019 року           
Про виконання  Сватівського районного бюджету за І  квартал 2019 року

ЗВІТ райбюджет 1 півріччя 2019

ЗBIT райбюджет 1 півріччя 2019