Порядок оскарження

 Закон України "Про місцеві державні адміністрації":
 
 
 

        Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

        Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України,   актам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам   Кабінету     Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої  влади вищого рівня або до суду.

        Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду    України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

        Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.